Fondsapplicatie

Het Fonds Achterstandswijken Rotterdam (FAW) werkt sinds 2007 met een uitgebreide internetapplicatie die de gehele communicatie met de deelnemers van het Fonds heeft geïncorporeerd. Deelnemers beschikken over een beveiligde toegang waarmee ze hun budgetten kunnen  beheren, projecten kunnen aanvragen en overzicht hebben over alle geregistreerde gegevens. Het FAW kan alle projecten, aanvragen en administratieve handelingen beheren vanuit een eigen beheersysteem. Dit systeem is ook de basis van de website en beschikt over een mailingsysteem.

Vanaf 2009 is ook het Achterstands Ondersteuningsfonds in Amsterdam met een gedeelte van de applicatie gaan werken.

Bent u betrokken bij een Achterstandsfonds voor huisartsen uit een andere regio, en bent u geïnteresseerd in een systeem dat uw administratie in grote maten kan verlichten, neem contact op met ons via het contactformulier.