Huisartsinfo

Voor diverse initiatieven van BvdZorg is het van groot belang om te kunnen beschikken over een actuele landelijke database van zorgverleners en zorgverlenende instellingen

Helaas is het tot nu toe zonder ruime en structurele financiering erg moeilijk gebleken om een betrouwbare database op te bouwen die enige tijd actueel blijft. Ook andere leveranciers lijken moeite te hebben om dit voor elkaar te krijgen. Huisartsinfo heeft een groot aantal gegevens van regionale partijen, maar claimt op geen enkele manier een voldoende mate van volledigheid of actualiteit te hebben. Momenteel wordt een veelbelovende mogelijkheid tot samenwerking met een landelijke partij onderzocht, die het mogelijk moet maken om voor eens en altijd een standaard te scheppen waar andere partijen bij kunnen aansluiten.

Klik hier voor de website.