Over BvdZorg

Stichting BvdZorg is opgericht om uitvoering te geven aan diverse ICT-projecten in de eerstelijnszorg in de regio Rijnmond. Het betreft voornamelijk projecten voor huisartsen, grotendeels gefinancierd door het Fonds Achterstandswijken en veelal in samenwerking met de LHV Huisartsenkring district Rotterdam. Daarnaast zijn er enkele producten die zodanig zijn doorontwikkeld dat er geen externe financiering meer voor nodig is.

Als stichting heeft BvdZorg natuurlijk geen winstoogmerk. Het verdienmodel is gericht op het verkrijgen en behouden van voldoende inkomsten voor het voortbestaan met mogelijkheden voor ontwikkeling en innovatie.

Kijk bij de Projecten en Producten voor een indruk van de activiteiten van BvdZorg. Indien u meer wilt weten, maak gebruik van ons contactformulier en wij nemen spoedig contact met u op.